Skip to main content

Zubar banjaluka 2019 12

Sterilizacija i dezinfekcija

Radi zaštite pacijenata ali i lične zastite, u našoj stomatološkoj ordinaciji se provode stroge mjere dezinfekcije i sterilizacije. Svi instrumenti se nakon upotrebe sterilizuju i dezinfikuju, a uz visoke standarde sterilizacije i dezinfekcije prolaze i najsitniji instrumenti koji se koriste tokom zahvata kod pacijenata, ali i ostali predmeti, uredjaji i dijelovi namjestaja.

Pregače za pacijente, rukavice, maske, čaše, sisaljke, igle za anesteziju, iglice za ispiranje korjenskih kanala su jednokratne, što znači da nakon jedne upotrebe odlaze u infektivni otpad.

Jer, kod nas je briga za pacijente na prvom mjestu u svim segmentima rada.