Sirona Cerec

Šta je CAD/CAM dentalna tehnologija?

Do keramičkih krunica u jednoj posjeti!

 

Digitalne inovacije se primjenjuju u svim granama medicine, pa su tako došle i u stomatologiju.

Uz pomoć CAD/CAM sistema Sirona Cerec, u našem stomatološkom specijalističkom centru u Banjaluci možete dobiti keramičke krunice u samo jednoj posjeti!

CAD/CAM je skraćenica engleskih pojmova Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing, odnosno kompjuterski vođeno dizajniranje i izrada.

Izrada krunica se odvija u tri jednostavna koraka:

Prvo se koristi intraoralni skener kojim uzimamo digitalni otisak zuba u samo 5-6 minuta, zatim se taj otisak učitava u poseban program gdje se dizajnira izgled krunice, gdje pacijent odmah može vidjeti kako će krajnji rezultat izgledati.

Konačan dizajn se šalje na uređaj Sirona Cerec Omnicam MCXL koji u roku od 20 minuta izrađuje gotovu krunicu.

Ovakav proces omogućava veliku preciznost, tako da je izrađena krunica bolje prilagođena ležištu u poređenju sa klasičnim načinom izrade u zubotehničkoj laboratoriji.

Takođe, na ovaj način se ne mora bespotrebno čekati krunica, niti se mora nositi privremeni protetski rad.

Jedna od bitnih prednosti je da nema neugodnog uzimanja otisaka zuba, jer se sve radi digitalno.

Ova tehnologija se koristi i kod izrade vinira, mostova i ostalih protetskih radova, gdje je potrebna preciznost i brzina izrade.

 

 

Comments are closed.